Teated

Keelehoiatus!
Materjalid, ülesanded ja juhised võivad erineda keelest lähtuvalt! 

[17.05] Programmeerimine II eeleksamid on hinnatud ning punktid üleval. Küsimuste tekkimisel ja eksamitöö ülevaatamiseks võib eraldi aja kokku leppida kui selleks on soovi.

Peamised korduvad vead:

 • Algväärtustamata muutujad – väärtuste kasutamine tehetes (summad, loendurid, keskmised, viidad, …)
 • Väljatrükis nullised tulemused asendamata N/A-ga
 • Väljatrükis puudu tehingu hinnang
 • Kõiksugu keskmiste leidmiste ja loendamiste käigus arvestati nulliseid tulemusi, ei loendatud vaid olulisi ridu või välju
 • Mälu vabastamine puudu või käskude järjekord vale (enne exit(), seejärel free())

Kellel soovi hinnet tõsta on võimalik veel sooritada Kodutöö I ja II parandusi või sooritada III kodutöö. Samuti on võimalik eeleksami tulemust parandada sooritades põhieksami.

[03.05]Meeldetuletus: viimased nädalad

Programmeerimine I:

 • 15. nädal: python
  Soovi korral võib vaadata mida Programmeerimine II tudengid personaalprojektidena tegid, E 16:00.
 • 16. nädal: varuaeg – praktikumi ei toimu. Probleemide ja küsimuste korral olen majast leitav ICT-517.
 • Jälgige praktikumi ja kodutööde punktide lukkumineku tähtaegu, vajadusel esitage tagantjärgi puuduvad tööd punktide tõstmiseks.
 • Kontrolltööde järeltöösid korraldab lektor V. Viies.

Programmeerimine II:

 • 15. nädal: eksamiks ja eeleksamiks kordamine. Kommentaarid ja soovitused eksamiks valmistudes. Personaalprojektide ettekanded.
 • 16. nädal: eeleksamid. Tavapärast praktikumi ei toimu.
 • Eeleksamile tulla soovivad tudengid peaksid veenduma, et neil oleksid punktid koos ning kehtiv aine deklaratsioon. Eeleksamile registreeruma eraldi ei pea.
 • Põhieksamitele minevad tudengid peavad eksamile registreeruma. Eeleksami tulemust on võimalik põhieksamil ümber muuta. Põhieksamit korraldab V. Viies.
 • Kodutööde punkte võimalik tõsta eksamisessiooni alguseni.

[23.04] Meeldetuletus: semestri lõpp

 • Programmeerimine I ja II: Kontrolltöö II sel nädalal loengus!
 • Programmeerimine I ja II: Jälgige punktide lukkumineku kuupäevi! Seda nii kodutööde kui laboripunktide puhul. Tehke oma punktid enne neid kuupäevi korda.
 • Programmeerimine II: Jälgige eksamite ja eeleksamite korraldust! Veenduge, et nõutud punktid oleksid koos. Vajadusel on võimalik praktikumi punkte tõsta veel konsultatsioonis.
 • Programmeerimine II: Täitke tagasiside küsitlus!

[14.02] SFTP ühenduse probleemidest

Need tudengid, kes soovivad failidele ligi pääseda üle SFTP ning neil see ei õnnestu soovitatakse ühendust võtta TTÜ helpdeskiga helpdesk@ttu.ee aadressil. Probleemist on mõjutatud eelkõige tudengid, kelle Uni-ID konto on loodud sel õppeaastal esmakordselt.

[13.10] Voo suunamisest erisustest Windows 10 (alates creators update – versioon 1703)

Command prompt, millel põhineb üldjuhend, on leitav start menüüst “command prompt” nime alt. Samuti on võimalik käivitada seda run menüüst, käivitades programmi “cmd”.  Käsureal õigesse kohta saamiseks võib kasutada järgmisi käske:

 • alamkausta minek: cd kaustanimi
 • taseme võrra üles minek: cd ..
 • ketta vahetamine: tähis: (nt F: minemaks F kettale).

Kasutades powershelli on võimalik sama tulemuseni jõudmiseks rakendada toru (pipe):

Get-Content andmefail | ./minuprogramm