Kursus ja koroona

Antud lehel on kirjeldatud kõik muudatused mis seonduvad aine praktikumide, kodutööde ja koroonaviiruse levikuga. Olude sunnil on mõned nõuded ja reeglid muutunud ja mitmed toimingud edasi lükatud. Mitmed asjad võivad ka muutuda või on veel otsustamata. Kõige värskemat informatsiooni praktikumide kohta saad Mattermosti kanalis.

Loengute ja kontrolltööde informatsiooni edastab V. Viies.

Laborid

Laborid jätkuvad suuremal joonel plaanipäraselt. Mõningad võivad ära jääda või saavad asendatud – hetkel elame üks nädal korraga.

Täiendavad nõuded

  • Iga laboritöö juurde kuulub miniaruanne, mille pikkus on kuni pool A4 lehte. Ainuke vormistusenõue on, et lehe päisesse (insert header) tuleb lisada oma täisnimi, matriklinumber ja laboritöö, mille juurde see kuulub (nädala number / teema). See dokument tuleb üles laadida Moodlisse koos oma koodiga. Dokumendis peavad olema kirjeldatud kõige olulisemad teema juurde kuuluvad aspektid ning kuidas neid on rakendatud ülesandes.
  • Osade ülesannete juurde võivad lisanduda täiendavad küsimused. Sellisel juhul peavad dokumendis olema vastused antud ka neile. Vastuste maht tuleb täiendavalt aruande pikkusele juurde

Tugi lahendamisel

a) Sa võid küsida oma küsimusi Mattermosti avalikes kanalites. Taolistele küsimustele ise vastates ära anna ette lahendust, vaid anna vihjeid – kust leida vastuseid, mis märksõnu otsida jne.
b) Teisipäeviti labori aegadel oleme mina ja loodetavasti ka mu assistendid saadaval ning vastame tekkinud küsimustele mõistliku aja jooksul.
c) Küsimusi võid küsida meilt igal ajal – väljaspool labori aega võib vastusega lihtsalt veidi kauem minna.

Ülesannete esitamine

Laboriülesanded tuleb esitada Moodle keskkonnas õigeaegselt. Otsi üles moodul “Laboriülesannete üleslaadimine (R. Heinsar praktikum)” ja leia sealt õige nädal. Ülesanded ise leiad siit lehelt (nagu tavapäraselt). Ülesannete juurde kuulub tavaliselt ka toetav videoloeng või tööjuhend.

Baasülesanded tuleb esitada Moodle tähtaja alusel, et neid loetaks õigeaegseteks (tähtaega näed iga nädala ülesande puhul Moodles eraldi). Ülesande lahenduste üleslaadimine jääb avatuks nädala lõpuni. Sedasi saad kergesti lisada ka edasijõudnute ülesandeid pärast baasülesande tähtaega.

Edasijõudnute ülesanded võib lisada nädala lõpuni ja need tuleks kindlasti üles laadida täiendavate failidena. Samuti on nüüdsest edasijõudnute ülesannetel tähtaeg, milleks on siis konkreetse nädala lõpp.

Nimeta oma üleslaetud failid arusaadavalt. Lisaks kui sooritad edasijõudnute ülesandeid, loetle üles nende numbrid. Mõned näited:

Nadal_8_Nimi_matrikkel_yl1.c (8. õppenädala 1. ülesande baasülesanne)
Nadal_8_Nimi_matrikkel_yl1_osa1_2.c (8. õppenädala 1. ülesande osad 1 ja 2)
Nadal_8_Nimi_matrikkel_yl1_adv_1_2_4.c (8. õppenädala 1. ülesande esijõudnute ülesanded 1, 2 ja 4.)

! Kindlasti ei tohiks kustutada ära baasülesande lahendust pärast tähtaega, et selle parandatud versiooni üles laadida ! Ülesande õigeaegset lahendamist vaatan kuupäeva/kellaaja järgi millal fail üles laeti. Kui tagantjärgi märkad viga ja tahad seda parandada, lae üles täiendav fail, mille lõppu pane “_parandus” ning kirjelda ära ka mida parandasid (näiteks lisa koodi kommentaar).

Punktid, kaitsmised

Kõik senimaani tehtud laboritööde punktid jõuavad Moodlesse pärast seda kui olukorrast tingitud aeg-kriitilised probleemid on lahendatud ja kursused käima saadud uuendatud kujul.

Tulevaste laborite punkte me koheselt üles ei pane, kuna plagiaadi ja autori kontrolli teha kaugelt on keeruline. Küll aga me märgime sisemiselt kõik esitatud tööd üles, kas nad on õigeaegsed või mitte, oli puudujääke, millised edasijõudnute ülesanded lahendati jne.

Pärast olukorra selginemist, kui ülikool oma tööd jätkab, kavatseme me teha kaitsmised. Esitatud töid ja kaitsmise edukust arvesse võttes arvutame me välja vastava punktisumma ja lisame need laboripunktidele.

Tagasiside

Loodetavasti jõuame nädala alguses tagasisidestada eelmise nädala tunnitöö tüüpvigu mida enim nägime ja kuidas neid parandada, samuti mida saaks paremini teha. Hetkel me veel ei tea mis formaadis see välja nägema hakkab, kuid tõenäoliselt on tagasiside üldine.

Kodutöö 2

Variandid saate digitaalselt nii nagu esimese kodutöö puhul. Muudatusi hetkel tähtaegades ja nõuetes ei näe ette.

Kodutöö 1 ja kontrolltöö 1 tulemused

Olukorra sunnil tööde lugemine viibib teadmata aja. Pärast aeg-kriitiliste toimingute tehtud saamist tulevad ka kodutööde tulemused.

Kodutöö 1 ja 2 kaitsmised

Neil kellel osutub vajalikuks kodutööd kaitsta tekivad ajad pärast ülikooli töö taastumist.

Kontrolltööde järeltööd ja kontrolltöö 2

Need otsused ja info tulevad loenguõppejõu V. Viiese poolt.

Konsultatsioonid

Kõik küsimused saab küsida Mattermosti vahendusel. Kasuta ära nii avalike kanaleid kui võimalust minu või mu assistentidega otse ühenduse võtmiseks.