COVID-19 varuplaan

LOE MIND!
1. Antud lehel kirjeldatud reeglid aktiveeruvad vaid siis, kui peaks aktiveeruma distantsõpe.
2. Olukorra ebakindluse tõttu on kõik siin lehel esmane. Olukord võib muutuda tundidega.
3. Antud reeglite kasutuselevõtt ja mastaap sõltub tõenäolisest distantsõppe kestvusest.
4. Järgnev korraldus võib saada mõningaid muudatusi kui selleks vajadus tekib, kuid seda mõistuse piires.
5. Kõik muudatused ja teavitused (sh ka sellele lehele) tulevad läbi Mattermost keskkonna.

Mis saab kui ma jään haigeks, kuid tunnid toimuvad edasi?

 • Saada meile teavitus enne tunni toimumist ja hoia meid kursis oma seisuga. Tee seda näiteks Mattermostis.
 • Kui sa meid enne tundi ei teavita, siis alati võid tuua arstitõendi.
 • Igat juhtumit käsitleme individuaalselt.

Loengud

Üldjuhul saavad need laborid, mis füüsiliselt kohapeal ei toimu, endale loenguvideo. See läheb üles Echo360 keskkonda. Tavapäraselt laetakse see üles nädala esimese labori ajaks vastavas keeles.

Olenevalt distantsõppe pikkusest ja millal meieni see info jõuab võib juhtuda, et video ei jõua õigeks ajaks üles või lahendatakse materjali edastamine teistmoodi.

Laborid

Laborid toimuvad iganädalaselt edasi. Mõne labori puhul võib juhtuda tühistamist või asendamist – kõik sõltub asjaoludest.

Laboriülesandeid edastame tavalisi vahendeid kasutades kui pole öeldud teisiti (slaidid leiad siit lehelt, videod leiad Echo360 alt)

Labori toimumise ajal (tunniplaanijärgne) olene mina ja võimalusel ka mu assistendid kättesaadaval Mattermostis.

Laborite täiendavad nõuded

 • Iga laboriga tuleb esitada miniaruanne. Seda aruannet hinnatakse.
 • Nõuded aruandele:
  • Aruandes on ekraanitõmmis jooksvast programmist sinu arvutis
  • Aruanne peaks lugejas tekitama tunde, et autor on teemast aru saanud. Kasuta oma sõnu, ära kopeeri tsitaate slaididelt, internetist jne.
  • Aruande tekstiosapikkus peaks olema umbes pool A4 lehte baasülesandele. Kui sel nädalal on mitu baasülesannet, kirjuta iga ühe kohta üks.
  • Sinu nimi ja üliõpilaskood peaks asetsema dokumendi päises (header). 
  • Aruanne tuleb üles laadida PDF failina koos labori lahendustega.
  • Aruanne peaks olema struktureeritud. Tekstimüüre ei soovi. 
  • See peaks sisaldama kõige olulisemaid asju materjalist – uued teemad, algoritmid, teegid, funktsioonid, kontseptsioonid jne.
  • See peaks sisaldama kõige tähtsamaid kohti lahenduskäigust.
  • Sa võid ka kirjutada sellest mis sulle emotsioone tekitas – nt mõni wow efekti pakkunud koht või hoopiski miskit sellist, mille kallal tunde kaklesid, kuid päris seda õiget lahendust nagu ei leidnudki.
 • Kui lahendasid ka mõne edasijõudnute ülesande, kirjuta selle kohta täiendavalt 1 – 4 lauset nendest peamistest muudatustest või lisadest, mis pidid tegema lahenduse saavutamiseks. Tee seda iga ülesande kohta.

Punktid

 • Maksimaalne punktide arv labori kohta ei muutu
 • Ülesandeid hinnatakse detailselt 5% sammuga. Tavapäraseid meetodeid mida klassis kasutame kahjuks siin ei toimi.
 • Punktid esitatud lahenduste eest ei tule nähtavale eraldi üleslaadimise juurde. Näed neid kumulatiivselt oma labori punktide all.
 • Punkte võidakse kinni hoida kuniks laborid on kaitstud kohapeal.

Laboriülesannete tähtajad

 • Iga labor saab nüüdsest tähtaja!
 • Eraldi uued tähtajad tekivad nii õigeaegseks kui hilinenud esitamiseks
 • Kui ei ole märgitud teisiti, siis distantsõppeperioodil läheb on labori lõplik esitamistähtaeg selle andmise nädala pühapäeval kell 23:59 kohaliku aja järgi. Pärast seda enam esitada ei ole võimalik.
 • Baasülesanne
  • Reeglina tuleb ülesanne esitada labori toimumise päeva lõpuks (23:59 eesti aja järgi)
  • Mõnel juhul võib see olla erinev (näiteks kui teavitus distantsõppele mineku kohta tuleb liiga vähese varuga enne tundi).
 • Edasijõudnute ülesanded
  • Tähtajaks on selle nädala pühapäeva õhtu kell 23:59 millal ülesanne esitati.
  • Kui plaanid üles laadida edasijõudnute lahenduse pärast baasülesande tähtaega, siis baasülesanne tuleks ikkagi laadida üles õigeaegselt ja seega eraldi
  • Laadides edasijõudnute ülesande üles pärast baasülesande esitamistähtaega väldi algselt üles laetud failide muutmist, kustutamist või asendamist. Me jälgime üleslaadimise kellaaega, et aru saada kas töö oli esitatud õigeaegselt.

Laborite esitamine

 • Distantsõppel antud laboritel saab olema üleslaadimiseks koht Moodles.
 • Otsi seda eraldi mooduli alt, kust siis leiad vastava nädala ülesannete üleslaadimise koha.
 • Üleslaadimiseks ei teki kohta kui labor toimub tavapäraselt.
Faile üles laadides kasuta järgmist failide nimetamise skeemi:
[nädala_nr]_[Nimi]_[matrikkel]_[ülesanded].laiend
Nt:
 • 3_John_Doe_200110_yl1.c (3. nädala esimene baasülesanne)
 • 10_Jane_Doe_200111_yl1_pt1_3.c (10. nädala esimese baasülesande alamosad 1 ja 3)
 • 10_Jane_Doe_200111_yl2_adv1_2_4 (10. nädala teise ülesande edasijõudnute osad 1, 2 ja 4).

! Ära kustuta ega muuda baasülesande lahendust pärast tähtaega!
Me jälgime üleslaadimise kellaaega ja kuupäeva, et näha mis on esitatud õigeaegselt. Kui avastad, et tegid ülesande lahenduses vea ning tahaksid parandatud versiooni üles laadida, siis lae üles see täiendava failina (nt nädal_nimi_matrikkel_yl1_parandus.c). Faili sees kirjuta muudatused kommentaarina – mida tegid ja miks.

Laborite, kodutööde ja testide kaitsmine

 • Kõik sõltub taaskord piirangute rangusest ja pikkusest
 • Võid eeldada, et pead kaitsma enamike, kui mitte kõiki, distants õppe perioodil sooritatud laboreid.
 • Kaitsmine toimub üldjuhul ülikoolis kohapeal väikestes gruppides.
 • Pead tõestama, et said teemast aru. Pead olema võimeline vajadusel koodi muutma, uut koodi kirjutama, küsimustele vastama jne.
 • NB! Kui sul on mõni kaitsmine juba ootel (nt labor, kodutöö või test), siis võib tekkida olukord, kus kõik teised punktid on senikaua ootel kuniks see kaitsmine korda saab.

Laborite tagasiside

Kahjuks erinevalt tavapärasest tundidest me distantsilt sedasi tööd tagasisidestada ei saa. Personaliseeritud tagasisidestamist tõenäolist ei toimu suure tudengite arvu tõttu. Võimalusel pakume tagasisidet üldistatult.

Kodutööd

Siin ei muutu midagi. Variandid saad kätte siit lehelt, lahenduse laed üles Moodlesse.

Testid ja järeltööd

Olenevalt piirangute tõsidusest ja tõenäolisest kestvusest lükatakse neid kas edasi, need toimuvad väikestes gruppides või sooritatakse digitaalselt.

Konsultatsioonid ja tugi

 • Konsultatsioonide toimumine või ära jäämine klassiruumis sõltub sätestatud reeglitest.
 • Alati võid küsimusi küsida kas minult või mu abilistelt Mattermostist. See on alati eelistatud variant.
 • Võid küsida küsimusi ka Mattermosti avalikes kanalites – võibolla keegi jagab sinuga sama muret ja saate koos pusida lahenduse nimel. Võimalik, et mõni kursusekaaslane teab ka vastust.
 • Vastates küsimustele avalikes kanalites ei soovita me üldjuhul otsest lahendust anda. Pigem anna soovitusi, vihjeid – suuna inimene õigele teele, anna vihjeid mida otsida, kust otsida jne.
 • Me üritame laboritundide ajal Mattermosti tihedamalt jälgida, kuid küsimusi võid küsida igal ajal. Vastus võib lihtsalt sinuni jõuda veidi pikema viitega.