by_ref_simple.c (advanced!)

Antud juhul on näha, et

  • kui kasutada funkt1, kus muutujad edastatakse “by value” ehk koopiatena originaalist, siis main() funktsioonis on jätkuvalt nende väärtus muutmata.
  • kui kasutada funkt2, kus muutujad edastatakse “by reference” ehk viitadena originaali asukohale (teise funktsiooni mälupiirkonnas), siis muudetakse originaale. Selleks on kasutusel ka vastav sümboolika (& – aadressi pärimine, * – aadressi taga oleva muutuja väärtuse poole pöördumine)