kaal.c

Mida jälgida algoritmis:

  • Algoritmid peaksid olema programmeerimiskeelest sõltumatud ja üldsõnalised. Ära kasuta ühele või teisele keelele omaseid kirjaviise.
  • Algoritmides võib kasutada erinevaid abstraktsioonitasemeid, st üldistada tegevusi. Kõike ei pea alati välja kirjutama detailselt, kuid metoodika peab olema arusaadav.
  • Osades algoritmides tasub ka kasutatavad muutujad välja kirjutada ning vajadusel täiendavalt kommenteerida, kui need teevad algoritmi lugemist lihtsamaks. Antud näites seda tehtud pole.
  • Antud näites on tooted kirjeldatud ja hiljem jäigalt programmeeritud. Tavalistes suuremates süsteemides ei oleks tooteid eraldi välja toodud, vaid kogu tegevus oleks ühe tegevuskasti sees (abstraktsem väljendusviis on mahukate ülesannete puhul sageli vajalik). Samuti toimuks päring juba poe andmebaasi.
  • Algoritmis on ruumi kokku hoidmiseks vähendatud toodete kogust võrreldes koodiga.

Mida jälgida koodis:

  • Kindlasti märgata koodimisstiilis nõutud elemente – faili päis, muutujate nimetamine (kaameliküüru meetod, mitmesõnalised nimed), treppimine, tühikute paiknemine.
  • switch() lause korral kasutatakse reeglina break käske, et vältida kõigi järgnevate juhtuda läbikäiku.
  • Lihtsam veakäsitlus peaks olema koodides kindlasti sees juba praegu – st nt nullise tulemuse kontroll kui see tekitab veaolukorra jne.
  • Mõtle ka: kuidas saaksid veateadet täpsemaks  if/else if/else konstruktsiooni kasutades