Metsikud maatriksid

 

Tähelepanukohad

  • Tegu pole ainuõige lahendusega, seda saab lahendada mitmeti.
    Näiteks antud lahenduses on maatriksite läbikäik piiratud vaid meid huvitavate aladega.
  • Iga alamülesanne on hetkel eraldi tehtud parema selguse nimel – olenevalt sisust võib neid korraga tehes saada optimaalsema tulemuse.
  • Ükski loendur ei ole seotud konkreetse massiiviga – me kasutame seda lihtsalt kui sobivaimat muutujat indeksi määramiseks konkreetses olukorras.
  • Sageli tuleb algväärtustada muutujad või ka massiivid, et saada soovitud tulemus
  • Negatiivsete korrutise leidmisel on eeltingimuseks, et kõigis ridades on vähemalt 1 negatiivne element.