Muutujate algväärtustamine

Märkusi initsialiseerimisest:

  • Deklareerides mitu muutujat ühel real ei tohiks neid samaaegselt algväärtustada (multipleVar). Üksiku muutuja deklaratsiooni võib ka algväärtustada koheselt (num).
  • numA massiivi suuruse võib jätta määramata, kui see algväärtustatakse. Massiivi suurus määratakse algväärtustatud arvude hulgaga – hetkel oleks massiiv 5-liikmeline
  • numB massiivi korral on märgitud suurus pikem kui algväärtustatud liikmete hulk. Sedasi algväärtustatakse esimesed 5 liiget, kuid ruumi antakse kümnele. Viimased 5 saavad oma väärtusteks nullid.
  • numC puhul on tegu null-initsialiseeritud massiiviga. St kõik massiivi liikmed saavad enda väärtuseks nullid.
  • numD korral on tegu kahedimensioonilise massiivi (maatriksiga). Mitmedimensionaalsete massiivide puhul võib jätta määramata vaid ühe dimensiooni suuruse. Praegusel juhul arvestatakse suurus vastavalt algväärtustatud arvude hulgale. Antud näites tuleks see 2×3 maatriks. Selguse mõttes tasub aga kindlasti kõik dimensioonid määrata.
  • numE – veidi suurema maatriksi puhul tasub see kirjutada mitmele reale. Sama nagu eelmine.
  • Tähemärgimassiiv greet, kus iga täht on üks massiivi element. Massiivi pikkus on tähemärkide arv + 1.
  • Tähemärgimassiiv multipleWords hoiab iga sõna eraldi reana.  Iga sõna jaoks on ruumi kuuele tähemärgile. Sõnad asuvad kohtadel multipleWords[0], multipleWords[1] jne. Tähemärgi saamiseks peab määrama mõlemad dimensioonid eraldi nagu numbritest koosnevates maatriksites, st tähemärgid asuvad multipleWords[0][0], multiplewords[0][1], …