math.py

Tähelepanekuid ja mõttekohti:

  • Programmeerimiskeelte puhul suurem osa funktsionaalsusest, mida ei saa liigitada baasfunktsioonide hulka, tükeldatakse väiksemateks üheliigilisteks üksusteks – nt matemaatika, kompleksarvuline matemaatika, juhuarvud, heli, csv parser, logimine jne. See on selleks, et korraga ei peaks programm kaasas kandma kõike võimalikku. Pythoni puhul on selleks moodulid, enamikes teistes keeltes on selleks teek (library)
  • Pythonis on meil võimalik teha kogu matemaatika moodul korraga kättesaadavaks, kasutades selleks “import math” lauset.  Sellisel juhul tuleb mooduli funktsioonide kasutamiseks alati lisada eesliide “math.”
  • Importides üksikuid matemaatika mooduli osi, ei pea me kasutama “math.” eesliidet. Selline import võiks olla kujul “from math import sqrt, log”, mis lubaks meie programmis kasutada logaritme ja ruutjuuri.
  • Arve ei ole võimalik arvutites esitada alati täpsena, mistõttu tekivad vead.
    Samamoodi nagu 1/3 pole võimalik esitada täpselt kümnendmurruna – 0.3333(3), ei ole võimalik kõiki arve arvutis täpsete arvudena.