valik.py

Jälgi antud koodilõigus:

  • Kuidas on trepitud tingimus ja selle osad. Treppimine määrab, mis kuulub tingimuse koosseisu ja mis mitte.
  • Ära sega tühikuid ja tabulaatorit (tab)
  • Kuhu on pandud tühikud (operaatori ees ja taga)

Pikemalt loe stiilijuhises.

Asjad, mida jälgida algoritmis:

  • Kuidas tingimus on üles ehitatud – kontrollitav tingimus on märgitud kommentaari kasti, väljuvatel kaartel on kirjeldatud mis juhul üks või teine tee valitakse.
  • Nooleotsad näitavad tegevuste kulgemise suunda. Tüüpveaks on näiteks nooleotsade unustamine paberil.
  • Keelest sõltuvaid käske kasutud ei ole
  • Lõpule on lisatud täiendav kommentaar. Seda põhjusel, et programmidel võib olla mitmeid lõpuolukordi ning mõned neist on põhjustatud vigade poolt.
  • Kahe erineva raja koondumisel kasutatakse “join node” konstruktsiooni.