sum.c

  • Kuna arvutites alustatakse loendamist nullist, kuid inimesed on harjunud alustama ühest, siis on väljatrükis kasutatud i + 1 tehet, mis siis kuvab 1 võrra suuremat väärtust, kuid i väärtust ennast ei muuda.
  • Lähtuvalt koodimisstiilist ei tohiks me deklareeides mitut muutujat korraga neid algväärtustada, seda teeme eraldi real
  • Vahetult pärast muutuja deklareerimist on selles juhuslik väärtus (garbage value). Kui me tahame seda muutujat kasutada, siis tuleb see algväärtustada enne kasutamist.
  • #define abiga saame koodist likvideerida “maagilisi numbreid”