valik.c

Jälgi antud koodilõigus:

  • Kuidas on tehtud treppimine nii main() funktsiooni sisu puhul kui ka if/else sisude korral.
  • Kuhu on pandud tühikud (arvude, operaatorite ja nt if märksõna järel)
  • Mille lõppu käib semikoolon ja mille mitte! Funktsiooni väljakutse lõpus kasutatakse semikoolonit. If’i tingimuse järel aga semikoolonit panna ei tohi!

Pikemalt loe stiilijuhises.

Võrdle ja vaata mis erinevused olid sellel koodil ja kondikavas, mis oli antud slaidi peal – leia erinevused ja mõtle miks need nii on!

Asjad, mida jälgida algoritmis:

  • Kuidas tingimus on üles ehitatud – väljuvate kaarte tingimused on märgitud kõigil kaartel, tingimus ise paikneb kommentaarikastis
  • Nooleotsad näitavad tegevuste kulgemise suunda. Tüüpveaks on näiteks nooleotsade unustamine paberil.
  • Keelest sõltuvaid käske kasutud ei ole
  • Lõpule on lisatud täiendav kommentaar. Seda põhjusel, et programmidel võib olla mitmeid lõpuolukordi ning mõned neist on põhjustatud vigade poolt.