Eeleksam

 NB! Antud korraldus kehtib ainult tunniplaanijärgse praktikumi ajal.

Eeleksamit on võimalik ka sooritada loenguõppejõuga tema poolt pakutavatel aegadel ja tingimustel.

Eksamite toimumise ajad ja registreerimine

Eeleksam toimub praktikumi tunni ajal 16. õppenädalal. Eeleksam algab 16:00.

Enne eksamile tulekut veenduda, et omate kehtivat aine deklaratsiooni ja olete saavutanud vajaliku punktisumma eeleksamieeldusena.

Korraldus

  • Eeleksamit viivad läbi praktikumi õppejõud
  • Eeleksam toimub ainult klassiarvutites.
  • Eeleksami tulemus on samaväärne tavaeksamiga
  • Eeleksamile pääsemiseks peab olema saavutatud eeldus 60p (tunnipunktid + kontrolltööd + boonus)
  • Maksimaalne eksami punktisumma on 65p, mis jaguneb teooriaülesannete ja programmikoodi vahel.
  • Eeleksamil enda loodud materjalide ja interneti kasutamine lubatud. Suhtlemine teistega (sh digitaalsetel viisidel – slack, facebook, telegram, e-mail jne) keelatud.
  • Eeleksami kestvus on kaks ja pool tundi
  • Eeleksami tulemust on võimalik parandada põhieksami ajal
  • Põhieksami viib läbi loenguõppejõud

Materjal

Eeleksami sisu on vastavuses praktikumi tundides läbi võetud materjalide ja kodutöödega.

Loodava programmi osa hõlmab endas materjali kuni dünaamilise mälu realloc teemani (kaasaarvatud).

Teooria osa hõlmab kõike peale SQL (10) ja mikrokontrolleri (11, 13) tundide sisu.