Kodutöö III variant: Mikrokontrolleril postfix

Ülesande kirjeldus: Emuleeri postfixi parser kasutades PICkit arendusplatvormi.

Postfixi tuntakse ka  Reverse Polish notation nime all.

Dokumentatsioon

 • Tiitelleht
 • Autorideklaratsioon
 • Programmi töövoo ja põhimõtte kirjeldus
  • Programmi töövoog
  • Nimekiri kõigist võimalikest vigadest ja kuidas neid käsitsetakse
  • Nimeta ja kirjelda kõik veakoodid.
  • Nimeta ja kirjelda kõik operatsioonid ja nende koodid
  • Funktsioonide kirjeldused (otstarve, parameetrid ja nõuded nende väärtustele, võimalikud tagastused, võimalikud kõrvalnähud)
  • Kirjelda oma pinumälu struktuuri

Nõuded:

 • Postfixi parser peab kasutama pinumälu töödeldavate andmete salvestamiseks
 • Pinumälu minimaalne suurus on 8 elemeti
 • Test juhud on antud tekstimassiivis. Massiivid hoiavad endas arve (positiivsed, ühekohalised) ja operatsioone (+ – / *)
 • Programm peab suutma käsitleda arvude liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist.
 • Testjuhtude tulemused ja vahetulemused peavad olema vahemikus -99 ja 99 ning olema vaadeldavad segmentindikaatoril. Arvud, mis pole selles vahemikus, peavad tekitama veaolukorra.
 • Negatiivseid arve tuleb esitada miinusmärgiga, millele on reserveeritud oma segment.
 • Vea olukorrad:
  • Peab suutma tuvastada pinu ületäituvust, alatäituvust, jagamist nulliga, vigast postfixi valemit, samuti ka arvu üle- ja alatäituvust ette antud vahemikust. Kõiki neid tuleb käidelda kui veaolukordi.
  • Vigadele tuleb anda unikaalsed veakoodid, mida kuvatakse  7-segmendi indikaatoritel. Kasutatud veakoodid peavad olema dokumenteeritud.
  • Arvutuse lõppedes peavad kõik LEDid vilkuma ühe sekundilise intervalliga lõputult või kuni uus ülesanne lahendamiseks käivitatakse.
  • Uue ülesande käivitamine peab kasutaja vea olekust välja tooma.
 • Iga samm arvutuses peab olema kasutajale nähtav vähemalt üks sekund.
  • Numbri lisamisel või eemaldamisel pinumälust peab see olema segment  indikaatoritel nähtav.
  • Operatsiooni tüüp, mida tegema hakatakse, peab olema näidatud LEDidel unikaalse mustriga. Kasutatud mustrid peavad olema dokumenteeritud.
 • Lubatud on vaid ühe ülesande korraga lahendamine, valituna DIP lülititelt.
 • Kõik operatsioonid peavad olema korratavad.

Sisendid ja väljundid

 • DIP lülitid – ülesande valik
 • 7-segmendi indikaatorid – esimene segment on reserveeritud märgi jaoks (negatiivse arvu esitamiseks). Ülejäänud segmendid peavad näitama veakoode, arve vastavalt hetke operatsioonile või ülesande tulemust.
 • LEDid – hetke operatsiooni kood, veateavitus
 • Suruupp – valitud ülesande käivitamine

Testülesanded, mida DIP lülitetele määrata:

Kõik vajalikud failid kodutööks on leitavad siit.

Võimalikud lisaväärtused, mida saab indikaatoritele anda.

Saatke oma kodutööd sellele emailile: hardi.selg@ati.ttu.ee
Lisage kokku pakitud kodutöö kaust arhiivina (.zip) kirjale.
Kodutööd on võimalik testida klassi arvutis. Eraldi aja kokkuleppimiseks tuleb soov edastada eelmainitud emaili aadressile.