viielised.c (failid)

Kõik 3 faili peaksid asuma samas kaustas

Andmefaili näidis:

Päisefail, kuhu on paigutatud mõned konstandid:
Andmefaili töötlev kood: