Laod (2 faili)

See on baaslahendus struktuurid vol2 tunniülesandele, kus tuli võtmepaari abil seostada andmeid kahest failist.

Selgitused võtmete kohta (PK/FK) - pikemalt andmebaaside tunnis

PK (primary key) – primaarvõti, unikaalne tunnus, millega tuvastada ära konkreetset kirjet või andmebaasi rida. Sageli kasutatakse selleks täisarvu, kuid selleks võib olla ükskõik milline unikaalne väärtus või väärtuste kombinatsioon. Ühe tabeli või faili kohta saab olla vaid üks primaarvõti. Kõigis tabelites või failides peab olema primaarvõti.

FK (foreign key) – välisvõti. Selle abil luuakse seos teises tabelis või failis oleva primaarvõtmega. Kui primaarvõti ja välisvõti ühtivad, siis need 2 kirjet on seotud. Ühes failis võib olla mitu erinevat välisvõtit ning välisvõtmed ei ole unikaalsed.

Omavahel moodustavad need relatsioonilise suhte, kus ühe primaarvõtme kohta võib olla teises failis või tabelis mitu välisvõtit.

Nt: ühel inimesel võib olla mitu last; ühel inimesel võib olla mitu kinnisvaraobjekti; ühe tšeki peal võib olla mitu toodet; ühel õpilasel võib olla mitu aine deklaratsiooni;