logi_vihjed.c

Järgnevalt on välja toodud mõned vihjed kuidas hõlbustada sama teksti kuvamist ekraanile ja kirjutamist faili. Täiendades näitekoodis olevaid funktsioone on võimalik luua endale kombinatsioon funktsioone, mis aitavad lihtsustada faili kirjutamisi. Mõningad ideed mida järgnevad näitekoodid sisaldavad

  • Linuxis käsitletakse kõiki asju failidena (kaustasid, torusid, füüsilisi seadmeid – nt optiline seade jne). Muuhulgas ka terminaliaknasse teksti kuvamist käsitletakse faili kirjutamisena [ Wikipedia: everything is a file ]. Kolm standartset voogu selleks on stdin (sisendvoog), stdout (väljundvoog) ja stderr (vigade voog, vaikimisi kuvatakse samuti terminaliaknas).
    Lisalugemist: Failide deskriptorid [ Wikipedia: file descriptor ]
  • Failide omapära ära kasutades saame luua järgnevad seosed
    See tähendab, et me saame kasutada failioperatsioonideks mõeldud funktsioone terminaliaknas sisend-väljundkäskude jaoks, määrates ära vastavalt kas sisendvoo või väljundvoo.
  • Lisades järgnevas koodis kontrolli kas failiviit on väärtusel NULL on võimalik muuta programmi sedasi, et logifaili kirjutataks ainult juhul kui selle avamine õnnestus või logi pidamist soovitakse.
  • Veelgi parema logi saad, kui lisad ka ajatempli. Selle kohta võid lugeda ja vaadata näiteid  http://www.cplusplus.com/reference/ctime/