struktuuriks_hinded_baaskood

Antud lahendus kasutab kolme erinevat massiivi andmete hoiustamiseks. Sinu ülesandeks on kood panna kasutama struktuure andmete hoiustamiseks.

  • Selleks deklareeri struktuuri tüüp. Soovituslikult võiksid lisada ka typedef’i – siis ei pea hiljem iga kord struct ette kirjutama.
  • Kui kasutad päisefaile, siis struktuuri sisu deklareeritakse seal. Kui sul on mitu koodifaili, siis kõik, mis neist vajavad antud struktuuri kirjeldust, saavad selle ka lisada antud päisefailist.
  • Deklareeri struktuuri tüübil põhinev massiiv main() funktsioonis. Iga struktuuri massiivi liige on üks õppeaine koos sellesse kuuluvate hinnete arvu ning hinnetega.

Tüüpviga: Kindlasti ära tõsta praeguseid massiive samal kujul otse struktuuri sisse! Sedasi kaotaks struktuur oma eesmärgi. Iga struktuuri liikme koosseisu kuulub ühe õppeaine nimi, seal antud hinnete arv ning hinded.