Voo suunamise juhis

Järgmine näide on voo suunamisest Windows keskkonnas. Linuxi puhul on suurem pilt sama, kuid üldiselt kutsutakse käsurida terminaliks, programmidel laiendit ei ole ning programmi ette pannakse “./”.

  1. Veendu, et kõik failid on õiges kaustas

Minimaalselt peab sul olema 2 faili:

  • Programm (windowsis .exe laiendiga)
  • Tekstifail(id) sisendiga (üldiselt .txt laiendiga, kuid ei pea olema). On oluline, et tegu on kõige lihtsamal kujul ASCII tekstifailideaga – selliseid võid kirjutada kasutades nt Geany või Notepad programme. Kindlasti ei tohiks kasutada wordpadi, MS Wordi ja teisi keerukamaid redaktoreid.

Tõenäoliselt on seal aga neid faile rohkem – nt ka .c fail kuhu me kirjutame koodi ja sageli ka .o objektfail.

1.1 Näidisfailid

Esiteks andmefail (sisend.txt)

Teiseks koodifail mis seda loeb ja kuvab ekraanile:

1.2 Kui programm veel kompileeritud pole, siis tee seda. 

NB! Pärast igat koodi muutmist tuleb programm uuesti kompileerida enne uuesti jooksutamist!

2, Ava käsurida (command prompt). Käsurida peab näitama sellesse kausta kus parasjagu tööd tehakse. Selleks on mitmeid valikuid. Toon välja 2 kõige lihtsamat.

2a. Võta aktiivseks aadressiriba ja kirjuta sinna “cmd” ning vajuta enter klahvi.

 

2b. Hoia all shift klahvi klaviatuuril. Vajuta tühja ala peal kaustas paremat hiireklahvi. Ava valik “Open command window here”. NB! Alates Windows 10 versioonist 14986 avab see Powershelli akna. Kuigi ka sellega on võimalik seda teha, siis käib see veidi teistmoodi ja seda me siin ei kata.

3 Käivita programm käsurealt kasutades voo suunamist.

Üldine kirjapilt: programm.exe < sisend.txt

Esiteks siis käivitatakse programm. Seejärel öeldakse, et programmi sisendvooog suunatakse ümber ja tuleb failist. Seejärel täpsustatakse faili nimi.

Minu kaustastruktuuri puhul peaksin ma käivitama programmi järgnevalt: 7_base_read_matrix.exe < input.txt

Nüüd see kõik kokku ühes videos meetodiga 2b käsurea avamiseks. Videos on näidatud ka käsku dir , mille abil on võimalik loetleda ette antud kaustas olevad failid. Seda tegema ei pea.

NB! Vooga programmi antud sisendit sa ei näe nii nagu tavaliselt klaviatuurilt kirjutades näeb. Selle nägemiseks pead kontrolliks täiendavaid printimisi kirjutama. Küll aga näed väljundit ätiel määral.

Tüüpviga: Käivitada tuleb programm (windowsis .exe laiendiga). Käivitada ei saa koodifaili (.c laiendiga).

Kasulikke nippe:

  • Selle asemel, et kirjutada programmi või sisendi nimi täispikalt välja, kirjuta sellest välja 1-3 esimest tähemärki (vahel ka rohkem) ning vajuta tab klahvi. See lõpetab faili nime ära sinu eest. Kui kaustas on mitu sama algusega faili nimetust saad järgmise faili juurde minna vajutades tab klahvi kuniks õige fail ette tuleb. Sedasi vähendad näpuvigade tekitamist ning säästad aega.
  • Kui soovid programmi muuta ja uuesti testida, siis ära käsuaket kinni pane. Kirjuta oma uuendus koodi ära, kompileeri kood ja seejärel vajuta käsuaknas ülesnoole klahvi. See võtab ette eelmise käsu ja saad uuendatud programmi käivitada minemata läbi neid toiminguid uuesti. (Üles- ja allanooleklahvid liiguvad ringi programmi ajaloos).
  • Oma programmi testimiseks võid teha mitu sisendfaili. Näiteks testimaks mullsorteerimise koodi tee üks fail, kus numbrid on juhuslikult, teine juba kasvavas järjekorras, kolmas kahanevas järjekorras, neljas kus on mõnda numbrit mitu korda. Sedasi saad kiiresti testida oma programme kõiksugu erinevate lähteandmetega.

Veel lugemist: