Programmeerimine I

Õppeaine nimetus: Programmeerimine I

Õppeaine kood: IAX0583

Maht: 6EAP

Aine lõppeb hindelise arvestusega, mis moodustub järgnevalt:

35p praktikumid
15 + 20p kontrolltööd (2tk)
15 + 15p kodutööd (2tk)
kuni 10 boonuspunkti

“5” – 90p+
“4” – 80 – 89p
“3” – 70 – 79p
“2” – 60 – 69p
“1” – 50 – 59p
“0” – 0 – 49p

 

Moodle: https://moodle.taltech.ee/course/view.php?id=3347

Aine koduleht: http://ati.ttu.ee/wiki/index.php/IAG0581_-_Programmeerimine_I

Lektori koduleht: http://www.tud.ttu.ee/im/Vladimir.Viies/