Programmeerimine I

Õppeaine nimetus: Programmeerimine I

Õppeaine kood: IAX0583

Maht: 6EAP

Aine tüüp: Hindeline arvestus

Arvestusele pääsemise: Eeldusel on kaks komponenti – labor ja kontrolltöö. Kahe komponendi peale kokku on vaja saavutada 60p (60%).

Lõpphinde komponendid ja skaala:

50p arvestustöö
30p kodutööd
20p labor (kaaluga 1/3 laboripunktidest)

“5” – 90p+
“4” – 80 – 89p
“3” – 70 – 79p
“2” – 60 – 69p
“1” – 50 – 59p
“0” – 0 – 49p

Täpsema kirjelduse leiad sissejuhatavatelt slaididelt esimese nädala all!

Alustamiseks oluliste viidete, keskkondade, juhiste jms jaoks vaata [ alusta siit ] lehte

For all important links, environments, guides etc, check the [ Getting started ] page!