math.h teek ja arvude jagamine

Math.h teegi kirjeldus cplusplus.com lehel

Tähelepanuks.

  • Kompileerides tuleb gcc-le täiendava argumendina lisada “-lm” ilma jutumärkideta. Selle abil lisatakse linkuri poolt matemaatika teek.
  • Allolevas tekstis on palju kasutatud sõna funktsioon. Funktsioone oleme me kasutanud seni nendele sügavamale olemusele tähelepanu pööramata. Senini oleme kasutanud printf() ja scanf() funktsioone. Oma olemuselt on funktsioon mingisugune kogumik käske, mis täidavad kindlat eesmärki – nt teksti kuvamine ekraanile on eesmärk omaette. Samuti on ka arvust ruutjuure võtmine.
  • Kui harjumuspäraselt oleme kasutanud väljatrükis printf() funktsiooni kasutades muutujaid, et väärtusi kuvada, siis tegelikult on võimalik ka kasutada funktsioone, mis annavad mingi väärtuse.
    Nt: Ruutjuure funktsioon tagastab töö käigus saadud arvu juutjuure ning me võime saadud tulemuse kas salvestad muutujasse, kasutada seda osana tehtest või otse välja trükkida ilma muutujasse salvestamata vahepeal.
    Sama kehtib ka astmefunktsiooniga
  • N-indat juurt on lihtne võtta astme omadusi ära kasutades nagu seda on tehtud real 27. Arvudel on oluline kasutada murdarvu kirjapilti (st 1 -> 1.0). See tuleneb täisarvu ja murdarvu käsitlemise erinevusest arvutites.
  • Kasutades arvutamiseks valemis täiendavaid funktsioone (astmed, juured, sin, cos, tan jne) leitakse (tagastatakse) nende tulemused ja asendatakse tehtesse. See on ka omadus, mispärast me saame nt otse väljatrükis neid kuvada.