Praktikumid

NB! Veel toimumata praktikumite sisu võib muutuda kuni praktikumi toimumise kuupäevani!

28.01 Sissejuhatus

Tunnis tehtud:

04.02. Tingimuslaused

Kodutöö:

 • Paigalda oma arvutisse vajalik tarkvara [juhend]
 • Koosta programm ja sellele üks-ühele vastav algoritm UMLis
  • Kasutajalt küsitakse tööpäeva alguse ja lõpu kellaaeg
  • Kasutajalt küsitakse tunnipalk
  • Kasutajalt küsitakse tööpäevade arv kalendrikuus
  • Leia ja kuva kui palju teeniks kasutaja ühes päevas, kui palju ühes kuus
  • Edasijõudnutele: Tee sama asi. Täiendavalt loetakse sisse minutid (nt 9:45 – 14:10) ning tunnipalk ja tulemused peavad olema murdarvulised.
 • Abiks: Sissejuhatus algoritmidesse ja UMLi

Tunnis:

Tunnis tehtud:

05.02. Tsüklid

Kodutöö:

 • Algoritm UMLis: Teisendada antud algoritm korrektsesse UMLi formaati: [viide]

Tunnis:

Tunnis tehtud:

11.02. Massiivid

Kodutöö (vt täpsemalt tsüklite slaidid):

 • UMLis algoritm summa koodist kasutades modelleerimisvahendeid, eel- ja järelkontrolliga versioonid
 • Kalender-programmi loomine

Tunnis:

18.02. Massiivid

Kodutöö:

 • NB! Pane tähele, et UMLi ja programmi puhul on kasutusel erinev algoritm!
 • Pangaautomaadi algoritm UMLis (2tk)
  • Klient soovib sularahaautomaadist võtta välja raha
  • Soovitud summa loetakse sisse ja kontrollitakse
  • Väljastatakse võimalik vähim arv kupüüre
  • Tuleb luua 2 algoritmilist lahendust – kasutades tsükleid ja ilma tsükliteta
  • Pseudokoodi leiad siit
 • Koostada programm
  • Klient soovib sularahaautomaadist välja võtta raha
  • Soovitud summa loetakse sisse ja kontrollitakse
  • Väljastatakse suurim võimalik arv unikaalse nominaaliga kupüüre
  • Edasijõudnute lisanõue: nii väljastatavate kupüüride arv kui ka nominaalid peavad olema salvestatud ja loetud läbi massiivide abil.

Tunnis:

19.02. Sorteerimine

Kodutöö:

 • Lõpetada varasemad tunnitööd ja kodutööd

Tunnis:

25.02. Massiivid

Kodutöö:

 • Koostada algoritm ja kood ekstreemumite suhete ülesandele slaidilt [algoritm (8)]. St leitakse ekstreemväärtused ning väljastatakse kõigi kaalude suhted vastavatesse ekstreemväärtustesse koos tootekoodidega.
 • Koodi jaoks täisarvulisi numbreid (erinevalt näidises välja toodust)

Tunnis: