Praktikumid

NB! Veel toimumata praktikumite sisu võib muutuda kuni praktikumi toimumise kuupäevani!

1. Sissejuhatus

1. Praktikum: Sissejuhatus

2. Tsüklid

2. Praktikum: Tsüklid

Kodutöö:

 • Algoritm UMLis: Teisendada antud algoritm korrektsesse UMLi formaati: [viide]
 • Koosta programm ja sellele üks-ühele vastav algoritm UMLis
  • Kasutajalt küsitakse tööpäeva alguse ja lõpu kellaaeg
  • Kasutajalt küsitakse tunnipalk
  • Kasutajalt küsitakse tööpäevade arv kalendrikuus
  • Leia ja kuva kui palju teeniks kasutaja ühes päevas, kui palju ühes kuus
  • Edasijõudnutele: Tee sama asi. Täiendavalt loetakse sisse minutid (nt 9:45 – 14:10) ning tunnipalk ja tulemused peavad olema murdarvulised.
 • Abiks: Sissejuhatus algoritmidesse ja UMLi

Tunnis:

3. Massiivid

3. Praktikum: Massiivid

Kodutöö (vt täpsemalt tsüklite slaidid):

 • UMLis algoritm summa koodist kasutades modelleerimisvahendeid, eel- ja järelkontrolliga versioonid
 • Kalender-programmi loomine

Tunnis:

4. Massiivid vol2

4. Massiivid vol2

Kodutöö:

 • NB! Tegu on erinevate algoritmidega, olgugi, et sarnased!
 • Pangaautomadi algoritm UMLis (2tk)
  • Klient soovib sularahaautomaadist võtta välja raha
  • Soovitud summa loetakse sisse ja kontrollitakse
  • Väljastatakse võimalik vähim arv kupüüre
  • Tuleb luua 2 algoritmilist lahendust – kasutades tsükleid ja ilma tsükliteta
  • Pseudokoodi leiad siit
 • Koostada programm
  • Klient soovib sularahaautomaadist välja võtta raha
  • Soovitud summa loetakse sisse ja kontrollitakse
  • Väljastatakse suurim võimalik arv unikaalse nominaaliga kupüüre

Tunnis:

 • Algoritm: Algoritmid (3)
 • Algoritm: Algoritmid (7)
 • Tunnis luua programm Algoritm (7) põhjal.
  • Edasijõudnutele 1:  Leia arvud, mille vastandarvud esinevad massiivis.
  • Edasijõudnutele 2: Leia arvud, mida esineb massiivis mitu korda.
  • Edasijõudnutele 3: Loo uus massiiv olemasolevate arvude põhjal, kus paigutad vaid unikaalsed numbrid
 • UMLi toorik: neg ees, pos järel  [svg] [png] [ArgoUML]
5. Sorteerimine

5. Sorteerimine

Kodutöö:

 • Koostada algoritm UMLis ekstreemumite suhete ülesandele slaidilt [algoritm (8)]. St leitakse ekstreemväärtused ning väljastatakse kõigi kaalude suhted vastavatesse ekstreemväärtustesse koos tootekoodidega.

Tunnis:

6 . Andmete verifitseerimine, maatriksid

6. Andmete verifitseerimine, maatriksid

Kodus:

 • Lõpetada pooleliolevad tööd
 • Vaheladude algoritm teha koodiks koos sorteerimisega Algoritmid (3)
 • Koostada mullsordi tunniülesandest UML diagramm, rõhk tsüklite ja tingimuste paigutusel

Tunnis:

7 . Andmete verifitseerimine, maatriksid ja vood

7. Andmete verifitseerimine, maatriksid ja vood

Kodus:

Tunnis:

8. Pseudo-juhuarvude genereerimine, kordamine

8. Pseudo-juhuarvude genereerimine, kordamine

Kodus: lõpetada pooleliolevad tunnitööd

Tunnis:

9. Funktsioonid

9. Funktsioonid

Kodus: lõpetada pooleliolevad tunnitööd

Tunnis:

10. Funktsioonid 2

10. Funktsioonid 2

Kodus: lõpetada pooleliolevad tunnitööd

Tunnis:

11. Funktsioonid 3

11. Funktsioonid 3

Kodus: lõpetada pooleliolevad tunnitööd

Tunnis:

12. Stringid / sõne

12. Tekstitöötlus / stringid / sõne

Kodus: lõpetada pooleliolevad tunnitööd

Tunnis:

13. Käsurea argumendid

13. Käsurea argumendid

Kodus: lõpetada pooleliolevad tunnitööd

Tunnis:

14. Failid

14. Failid

Kodus: Lõpetada tunnitööd, mis on pooleli jäänud.

Tunnis:

15. Kordamine

15. Kordamine

Kodus: Lõpetada tunnitööd, mis on pooleli jäänud.

Tunnis: