Praktikumid

NB! Veel toimumata praktikumite sisu võib muutuda kuni praktikumi toimumise kuupäevani!

1. Sissejuhatus

1. Praktikum: Sissejuhatus

Laiendatud labor 1 kirjeldus

2. Tsüklid

2. Praktikum: Tsüklid

Laiendatud labor 2 kirjeldus

Kodutöö:

 • Loe läbi alustamisejuhend, paigalda vajalik tarkvara: Alusta siit
 • Algoritm UMLis: Teisendada antud algoritm korrektsesse UMLi formaati: [viide]
 • Koosta programm ja sellele üks-ühele vastav algoritm UMLis
  • Kasutajalt küsitakse tööpäeva alguse ja lõpu kellaaeg
  • Kasutajalt küsitakse tööpäevade arv kalendrikuus
  • Kasutajalt küsitakse tunnipalk
  • Leia ja kuva kui palju teeniks kasutaja ühes päevas, kui palju ühes kuus
  • Väljasta, kas see on alla, üle või täpselt eesti keskmine brutopalk (1433 €)
 • Abiks: Sissejuhatus algoritmidesse ja UMLi

Tunnis:

3. Massiivid

3. Praktikum: Massiivid

Laiendatud labor 3 kirjeldus

Kodutöö:

 • UMLis algoritm summa koodist kasutades modelleerimisvahendeid, do while ja for tsüklitega versioonid
 • Toidukaalu programmi edasiarendus
  • Menüü peab olema kahetasemeline
   • Esimese taseme menüüst valitakse toote kategooria (nt puuviljad, juurviljad). Sul peab olema vähemalt 3 kategooriat.
   • Teise taseme menüüst valitakse valitud kategooriasse kuuluv toode. Igas kategoorias peab olema 3 toodet.
  • Näita konkreetsele veale omast veateadet. Peab toetama järgnevaid:
   • Toode pole kaalu peal / kaal negatiivne
   • Tundmatu kategooria / kategooriat ei eksisteeri
   • Tundmatu toode / toodet ei eksisteeri

Tunnis:

4. Massiivid vol2

4. Massiivid 2

Laiendatud labor 4 kirjeldus

Kodutöö:

 • NB! Tegu on erinevate algoritmidega, olgugi, et sarnased!
 • Pangaautomadi algoritm UMLis (2tk)
  • Klient soovib sularahaautomaadist võtta välja raha
  • Soovitud summa loetakse sisse ja kontrollitakse
  • Väljastatakse võimalik vähim arv kupüüre
  • Tuleb luua 2 algoritmilist lahendust – kasutades tsükleid ja ilma tsükliteta
  • Pseudokoodi leiad siit
 • Koostada programm
  • Klient soovib sularahaautomaadist välja võtta raha
  • Soovitud summa loetakse sisse ja kontrollitakse
  • Väljastatakse suurim võimalik arv unikaalse nominaaliga kupüüre

Tunnis:

 • Tunniülesanne #1:
  • Loe 7 täisarvu klaviatuurilt
  • Küsi kasutajalt 2 indeksit. Kontrolli, et need oleksid sobilikus vahemikus enne jätkamist!
  • Kasuta neid kahte indeksit, et otsida massiivist välja vastavad elemendid ning leia neid kasutades järgnevad tulemused:
   • Summa, vahe, korrutis, jagatis
   • Nende omavaheline suhe (väiksem, suurem, võrdne)
 • Algoritm: Algoritmid (7)
 • Ül2: Tunnis luua programm Algoritm (7) põhjal.
  • Edasijõudnute ülesannete sisud on laiendused baasülesandele. Need peavad olema ühes failis.
  • Edasijõudnutele 1:  Leia arvud, mille vastandarvud esinevad massiivis. Kuva paarid.
  • Edasijõudnutele 2: Loo uus massiiv olemasolevate arvude põhjal, kus paigutad kõik numbrid ühekordselt (kui sama väärtus esineb algses massiivis mitu korda, kopeeritakse see number üle vaid ühekordselt)
5. Sorteerimine

5. Sorteerimine

Laiendatud labor 5 kirjeldus

Kodutöö:

 • Võta siit lähtekood: post.c
 • Kood põhineb järgneval algoritmil: algoritm (8)
 • Loo koodile vastav UML diagramm mis kirjeldaks kasutatud algoritmi.
 • Oluline on kirjeldada ära kõik tegevused inimloetavalt! Koodi kuuluvaid lauseid tohid kasutada vaid täiendavalt. Ilma selgituseta neid kasutada ei tohi.
 • Detailid nagu mitu kohta pärast koma näidata, mitu tühikut või reavahetust näidata jne algoritmis ei kajastu!

Tunnis:

6 . Maatriksid

6. Maatriksid

Laiendatud labor 6 kirjeldus

Kodus:

 • Vaheladude algoritm teha koodiks koos sorteerimisega Algoritmid (3). Ülesanne on esitatud samm-sammulise juhendina, mida tuleb jälgida!

Tunnis:

7. Pseudo-juhuarvude genereerimine, voo suunamine

7. Pseudo-juhuarvude genereerimine, voo suunamine

Kodus:

 • Suur kodutöö 1 tähtaeg on peagi!

Tunnis:

8. Linux CLI

8. Linux

Tunnis

9. Funktsioonid

Laiendatud labor 9 – 10  kirjeldus

9. Funktsioonid

Tunnis:

10. Funktsioonid 2
11. Funktsioonid 3

11. Funktsioonid 3

Tunnis:

12. Stringid / sõne

12. Tekstitöötlus / stringid / sõne

Tunnis:

13. Käsurea argumendid

13. Käsurea argumendid

Laiendatud labor 13 kirjeldus

Tunnis:

14. Failid

14. Failid

Kodus: Lõpetada tunnitööd, mis on pooleli jäänud.

Tunnis:

15 - 16. Kordamine ja kontrolltööd

Kontroltööd

Labori ajal toimuvad vastavalt 15. nädalal KT1 ja 16. nädalal KT2. Salvestus tööde informatsiooni kohta on echo360 keskkonnas.

Töö variandid jaotatakse kätte Mattermostis tunni alguses!

Kordamisüleanded

Tunnis: