Praktikumid

NB! Veel toimumata praktikumite sisu võib muutuda kuni praktikumi toimumise kuupäevani!

1. Sissejuhatus

Sissejuhatus

Laiendatud labori kirjeldus

2. Tingimuslaused

Tingimuslaused

Laiendatud labori kirjeldus

Kodutöö:

Tunnis:

3. Tsüklid

Tsüklid

Laiendatud labori kirjeldus

Kodutöö: Toidukaalu programmi edasiarendus

 • Menüü peab olema kahetasemeline
  • Esimese taseme menüüst valitakse toote kategooria (nt puuviljad, juurviljad). Sul peab olema vähemalt 3 kategooriat.
  • Teise taseme menüüst valitakse valitud kategooriasse kuuluv toode. Igas kategoorias peab olema 3 toodet.
 • Näita konkreetsele veale omast veateadet. Peab toetama järgnevaid:
  • Toode pole kaalu peal / kaal negatiivne
  • Tundmatu kategooria / kategooriat ei eksisteeri
  • Tundmatu toode / toodet ei eksisteeri

Tunnis:

4. Massiivid

Massiivid

Laiendatud labori kirjeldus

Kodutöö: Koosta UML diagramm mis vastab sinu kolmandal nädalal tehtud tunnitöö 2 koodile (tsüklitega kassa).

 • Rõhk on tsüklite korrektsel modelleerimisel.
 • Kood ja UML peavad olema loogiliselt samaväärsed, sh tegevuste järjekord.
 • Eriti paneme rõhku tsüklitega seonduva loogika korrektses modelleerimises – st algväärtused, tingimused, tsükli sisu jms ning nende paiknemine!

Tunnis:

5. Massiivid vol2

Massiivid 2

Laiendatud labori kirjeldus

Kodutöö: Kirjutada programm vastavalt püstitusele: Vanuselise jaotuse looja

Tunnis:

 • Tunnitööd on kirjeldatud laiendatud labori kirjelduse all.
6. Sorteerimine

Sorteerimine

Laiendatud labori kirjeldus

Kodutöö:

 • Võta siit lähtekood: post.c
 • Kood põhineb järgneval algoritmil: algoritm (8)
 • Loo koodile vastav UML diagramm mis kirjeldaks programmis kasutusel olnud algoritmi.
 • Oluline on kirjeldada ära kõik tegevused inimloetavalt! Koodi kuuluvaid lauseid tohid kasutada vaid täiendavalt. Ilma selgituseta neid kasutada ei tohi.
 • Detailid nagu mitu kohta pärast koma näidata, mitu tühikut või reavahetust näidata jne algoritmis ei kajastu!

Tunnis:

7 . Maatriksid

Maatriksid

Laiendatud labori kirjeldus

Tunnis:

 • Slaidid: Maatriksid
 • Lahenduste näidised ja baaskoodid on laiendatud labori kirjelduse all!
8. Funktsioonid

Funktsioonid

Laiendatud labori  kirjeldus

Kodus:

 • Vaheladude algoritm teha koodiks koos sorteerimisega Algoritmid (3). Ülesanne on esitatud samm-sammulise juhendina, mida tuleb jälgida!

Tunnis:

9. Funktsioonid 2

Funktsioonid 2

Tunnis: