Praktikumid

NB! Veel toimumata praktikumite sisu võib muutuda kuni praktikumi toimumise kuupäevani!

28.01 Sissejuhatus

Tunnis tehtud:

04.02. Tingimuslaused

Kodutöö:

 • Paigalda oma arvutisse vajalik tarkvara [juhend]
 • Koosta programm ja sellele üks-ühele vastav algoritm UMLis
  • Kasutajalt küsitakse tööpäeva alguse ja lõpu kellaaeg
  • Kasutajalt küsitakse tunnipalk
  • Kasutajalt küsitakse tööpäevade arv kalendrikuus
  • Leia ja kuva kui palju teeniks kasutaja ühes päevas, kui palju ühes kuus
  • Edasijõudnutele: Tee sama asi. Täiendavalt loetakse sisse minutid (nt 9:45 – 14:10) ning tunnipalk ja tulemused peavad olema murdarvulised.
 • Abiks: Sissejuhatus algoritmidesse ja UMLi

Tunnis:

Tunnis tehtud:

05.02. Tsüklid

Kodutöö:

 • Algoritm UMLis: Teisendada antud algoritm korrektsesse UMLi formaati: [viide]

Tunnis:

Tunnis tehtud:

11.02. Massiivid

Kodutöö (vt täpsemalt tsüklite slaidid):

 • UMLis algoritm summa koodist kasutades modelleerimisvahendeid, eel- ja järelkontrolliga versioonid
 • Kalender-programmi loomine

Tunnis:

18.02. Massiivid

Kodutöö:

 • NB! Pane tähele, et UMLi ja programmi puhul on kasutusel erinev algoritm!
 • Pangaautomaadi algoritm UMLis (2tk)
  • Klient soovib sularahaautomaadist võtta välja raha
  • Soovitud summa loetakse sisse ja kontrollitakse
  • Väljastatakse võimalik vähim arv kupüüre
  • Tuleb luua 2 algoritmilist lahendust – kasutades tsükleid ja ilma tsükliteta
  • Pseudokoodi leiad siit
 • Koostada programm
  • Klient soovib sularahaautomaadist välja võtta raha
  • Soovitud summa loetakse sisse ja kontrollitakse
  • Väljastatakse suurim võimalik arv unikaalse nominaaliga kupüüre
  • Edasijõudnute lisanõue: nii väljastatavate kupüüride arv kui ka nominaalid peavad olema salvestatud ja loetud läbi massiivide abil.

Tunnis:

19.02. Sorteerimine

Kodutöö:

 • Lõpetada varasemad tunnitööd ja kodutööd

Tunnis:

25.02. Massiivid

Kodutöö:

 • Koostada algoritm ja kood ekstreemumite suhete ülesandele slaidilt [algoritm (8)]. St leitakse ekstreemväärtused ning väljastatakse kõigi kaalude suhted vastavatesse ekstreemväärtustesse koos tootekoodidega.
 • Koodi jaoks täisarvulisi numbreid (erinevalt näidises välja toodust)

Tunnis:

04.03. Maatriksid

Kodutöö:

 • Koostada UML ja selle põhjal programm vastavalt juhendile. 
  • Detailsem juhis on leitav ülaltoodud lingilt
  • Loe reaalarvuline massiiv defineeritud pikkusega ja eraldaja.
  • Kopeeri loetud massiivi liikmed kahte massiivi vastavalt suuremad ja väiksemad eraldaja väärtusest. Eraldaja väärtust ignoreeritakse.
  • Väljasta tulemus

Tunnis:

05.03. Maatriksid v2

Kodutöö: Luua UML järgneva ülesande lahendamiseks

 • Koostada maatriks suurusega n * m (n > 5, m > 5)
  • Kasutaja ütleb n, m suurused. Neid tuleb kontrollida!
  • Loetakse sisse kõik maatriksi elemendid
 • Leida:
  • Kolmandast reast allapoole jäävate ridade negatiivsete elementide korrutis, kusjuures igast reast leitakse korrutis eraldi
   Algväärtused? Mitu korrutist leida? Mis hetkel vastuste massiiv deklareerida?
 • Kuva kõik leitud tulemused

Tunnis:

11.03. Kuupäevade kontrollimine

Kodus:

 • Lõpetada pooleliolevad tööd
 • Kodutöö 1 ja Kontrolltöö 1!

Tunnis:

18.03. Pseudo-juhuarvude genereerimine

Kodus: lõpetada pooleliolevad tunnitööd

Tunnis:

19.03. Kordamine

Kodus: lõpetada pooleliolevad tunnitööd

Tunnis:

25.03. Funktsioonid

Kodus: lõpetada pooleliolevad tunnitööd

Tunnis:

01.04. Funktsioonid 2
02.04. Funktsioonid 3: maatriksite ylesanne
08.04. Funktsioonid 3: II etapp
15.04. Sõned

Kodutöö: Lõpetada pooleliolevad tunniülesanded

16.04. Sõned 2

Kodutöö: Lõpetada pooleliolevad tunniülesanded

22.04. Käsurea argumendid

Kodutöö: Lõpetada pooleliolevad tunniülesanded

29 - 30.04. Must kast

Tunnis:

 • Tunnitöö on juhendipõhine: juhend
06.05. Failid

Tunnis:

13.05. Kaitsmised

Tunnis: Juhul kui miskipärast tulemust ei ole väljas või kodutöö punktide tõstmine vajab kaitsmist on seda võimalik veel teha selles tunnis.

 

14.05. varuaeg. Praktikumi ei toimu, kui sellest pole eraldi teavitatud.