Programmeerimine II

Õppeaine nimetus: Programmeerimine II

Õppeaine kood: IAX0584

Maht: 6EAP

Antud aine hinne arvutatakse järgnevalt:

15p kodutöö I (+2p boonus)
15p kodutöö II (+2p boonus)
10p kodutöö III
60p eksam (65p eeleksam)

“5” – 90p+
“4” – 80 – 89p
“3” – 70 – 79p
“2” – 60 – 69p
“1” – 50 – 59p
“0” – 0 – 49p

Eksamist:

Eksam toimub kahes osas: teooria + koodi kirjutamine (klassiruumi linux arvutites).

Semestri sees on võimalik sooritada eeleksam, mis vabastab põhieksami sooritusest. Eeleksam toimub auditoorse õppetöö ajal.

Nõuded eeleksamile pääsemiseks: kontrolltööd + labor + boonus  ≥ 60p
Nõuded põhieksamile pääsemiseks: kontrolltööd + labor + boonus  ≥ 50p

Viiteid:

Ainega seotud üldine leht ATI Wikis