Viited

Ainega seotud viited

Koodimisstiil

Arvutiklassi kasutamine ja kaugtöö

Koodi kirjutamiseks sobilikud redaktorid

Töövahendid UML diagrammide koostamiseks

Virtualiseerimine

Kaugligipääs failidele üle SFTP

Valik lisamaterjale

NB! Abimaterjalid on silmaringi laiendamiseks ja arusaamatuks jäänud osade üle kordamiseks.  Nendes kasutatav koodi stiil võib erineda antud aines kasutatavast.  Küll aga on enamikel ettevõtetel enda sisemised koodi stiili nõuded ja nii on ka meil, mistõttu meile esitatav kood peab jälgima aine stiilijuhist.