Kodutöö III

Kodutöö III puhul on võimalik valida lahendatav ülesanne kahe meie poolt pakutava vahel või pakkuda ise välja enda poolt ülesande püstitus.

Kodutöö esitamisnõuded, tähtaja, püstituse, kaitsmiskorra, miinimumnõuded jne esitab variandi eest vastutav juhendaja.

Maksimaalne punktisumma õigeaegselt esitatud töö eest on 10p

Meie poolt pakutavad ülesanded:

Enda personaalne variant:

Kui soovid lahenda mõnda enda poolt välja mõeldud varianti, pead selleks saama praktikumi õppejõu nõusoleku. Personaalvarianti on võimalik ka sooritada grupitööna (kuni 2 inimest).

IACB rühmade tudengid võivad sama projekti jätkata riistvara- või tarkvaraprojekti aines.

Teema püstitus peab olema seotud õppeainega (nt mikrokontrollerite programmeerimine (mitte arduino), server-klientrakendused, andmebaasidega seotud rakendused, käsureaprogrammid (andmetöötlus, keerulisemate andmestruktuuride kasutamine) jne. Tehtu kohta tuleb luua ka lühike esitlus.

Personaalvariandi kohta peab olema kokkulepe olemas hiljemalt 27.04.2018.